O nás

Vážení přátelé,

dovolte, abychom se krátce představili. Projekt Historická řemesla DANAR vznikl v roce 2006 na základě našeho několikaletého zájmu o historická řemesla a život našich předků. Byl rovněž reakcí na stále upadající úroveň ukázek řemesel na historických a kulturních akcích podléhajících čím dál tím většímu tlaku prodejního byznysu i lenosti rádoby řemeslníků mající za následek postupnou degradaci ukázek řemesel, o edukativním přínosu pro návštěvníky ani nemluvě.

Na základě těchto zkušeností vznikla myšlenka vytvořit něco více než stánek se zbožím, tvářící se jako dobové řemeslo. Myšlenka vytvořit ucelené mobilní oživené ukázky vybraných řemesel, které systematicky vycházejí z dobových podkladů zvoleného období, tak aby návštěvníkovi v maximální možné míře živě přiblížily technologické principy a postupy daného řemesla v dané době. To vše s důrazem na edukativnost ztvárnění. S tímto cílem budujeme od roku 2006 převozné ukázkové dílny. Naše řemesla jsou živým organizmem, neboť se stále rozvíjí v souvislosti se získáváním nových zkušeností a poznatků v oboru. Postupně přibývá jak funkční vybavení již zrealizovaných dílen, tak samotné dílny nové a rovněž zkušenosti a praxe jednotlivých řemeslníků. Ti v drtivé většině vzešli z našich historicko řemeslně vzdělávacích programů, které realizujeme od roku 2004. Mnozí z nich se aktivně zabývají konkrétní řemeslnou výrobou, což je podstatou zvládnutí technologických postupů daných řemesel.

Na rozdíl od mnohých historizujících agentur zabývajících se pouze zprostředkováním mnohdy dopředu nejasně identifikovatelným produktem nazvaným dobové řemeslo, nabízíme potencionálním zájemcům jasně specifikovatelné výsledky naší několikaleté práce a zkušeností.

Pevně tedy doufáme, že naše řemesla nejsou výsměchem odkazu našich předků, tak jak jsme tomu dnes bohužel svědky v podání většiny stánkových rádoby řemeslníků, ale že je s čistým svědomím můžeme prezentovat “s úctou k odkazu našich předků”, jejichž práce a zkušeností si nesmírně vážíme.

Za kolektiv všech našich kolegů Aleš a Eva Noví