Písař

Evokace scriptoria – písařské dílny. Ukázky psaní a výzdoby rukopisů v 15. století, ukázky surovin pro výrobu barviv a inkoustů. Varianta domek nebo gotický stan. Stěny interiéru stanu vyzdobené velkými kopiemi dobových iluminací zobrazujících postup tvorby rukopisu ve středověku.

Stylová výkladová tabule o historii, vybavení dílny a základních technologických postupech daného řemesla. Vybaveno hasicím přístrojem, pojištěno.

Dílny můžete objednat jednotlivě i jako celek ve formě středověké řemeslné vesničky. danar@seznam.cz
Aleš Nový: 603 520 973, Eva Nová: 605 453 045

Technické požadavky

  • kulatý malovaný gotický stan
  • průměr 5m
  • možnost zatlučení kotvení (dlažba, kočičí hlavy, trávník)
  • v případě asfaltu nutno konzultovat předem (kotvení možno na naše dílny, lampy VO, květníky, lavičky apod.)
  • dostupnost vozem ford tranzit s přívěsem
  • v případě večerního provozu přípojka el. 220V (odběr 50 W na dílnu)