Bednář

Evokace bednářské dílny z 15. století. Ukázky výroby bedněných nádob užívaných v domácnosti – věder, puten, díží, máselnic a pod. Dílna je vybavena velkým množstvím specifického bednářského nářadí.

Stylová výkladová tabule o historii, vybavení dílny a základních technologických postupech daného řemesla. Vybaveno hasicím přístrojem, pojištěno.

Dílny můžete objednat jednotlivě i jako celek ve formě středověké řemeslné vesničky. danar@seznam.cz
Aleš Nový: 603 520 973, Eva Nová: 605 453 045

Technické požadavky

    • dřevěná dílna – prostor 4x3m
    • výška dílny 3m
    • rovný terén
    • dostupnost vozem ford tranzit s přívěsem
    • v případě večerního provozu přípojka el. 220V (odběr 50 W na dílnu)